top of page

Privacy Statement

Lekker Authentiek | Womens Health Care |  vindt jouw privacy belangrijk en zal jouw gegeven dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken. In deze privacy statement leg ik jou uit hoe ik je gegeven gebruik en waarom. Ook kun je in deze verklaring lezen wat je rechten zijn tot deze verwerking. Voor vragen kun je contact opnemen via Info@lekkerauthentiek.nl

 

De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01-11-2022, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Bij het wijzigen van het privacy statement dient u mail email op de hoogte gebracht worden. U gaat automatisch akkoord zonder tegenbericht.

 

Welke gegevens gebruik ik ?

Hieronder vind je informatie over welke gegevens ik gebruik en waarom. Lekker Authentiek verwerkt daarom uitsluitend gegevens die nodig zijn voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. 

 

Lekker Authentiek verwerkt jouw gegevens bij het tot stand komen van een overeenkomst verkregen uit het intakegesprek die noodzakelijk zijn voor een gerechte samenwerking. Je kunt hierbij denken aan, naam, adresgegevens, email adresgegevens, telefoonnummer, mogelijk bankrekeningnummer; je gewicht, je leefstijl, voedingspatroon, gedragspatronen, lichamelijke, mentale en spirituele gezondheid, medische gegevens. Onder medische gegevens wordt verstaan; uitslagen van het laboratorium en artsen. 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Lekker Authentiek | Womens Health Care| verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betaling 

  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

  • Om goederen en diensten bij je af te leveren

  • Lekker Authentiek verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Gegevens inzien, corrigeren of verwijderen

Je hebt recht om je gegevens ten alle tijden in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Info@lekkerauthentiek.nl met de aanhef, inzage, correctie of verwijdering persoonsgegevens. 

 

Klachten;

Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over onze dienstverlening, zullen wij je naam, e-mail, telefoonnummer en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor je te kunnen komen. Deze gegevens gebruiken wij voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Wij zullen gegevens met betrekking tot klachten tot 2 jaar na afhandeling bewaren.

 

Doeleinden gegevensverwerking;

Om het plaatsen van recensies mogelijk te maken gebruik ik uitspraken, je naam en mogelijk foto indien schriftelijke toestemming om de diensten van Lekker Authentiek te promoten. Recensies kunnen gebruikt worden of social media kanalen en de website met commercieel belang. Verwijdering door Lekker Authentiek kan gedaan worden als deze niet meer representatief zijn voor die diensten die zij levert.

 

Tijdens lifedagen, evenementen, workshops en online bijeenkomsten kan er beeldmateriaal gemaakt worden in de vorm van fotos, video’s en of spraakmemo’s voor commercieel belang. Wanneer u hier niet mee akkoord gaat dit u dit vooraf aan te geven. 

 

Ik gebruik jouw naam en email adres gegevens die van belang zijn voor de desbetreffende training of webinar wanneer jij je hiervoor inschrijft. Je kunt opvolgmail krijgen ten behoeve van die een soortgelijk onderwerp betreffen

 

Ten behoeve van de digitale leeromgeving verwerk ik een gebruikersnaam en wachtwoord. Ik sla dit wachtwoord versleuteld in combinatie met jou emailadres gegevens en naam op. Dit doe ik om fraude te voorkomen. Ik bewaar deze gegeven totdat je account verloopt. 

 

Hoe lang we je gegevens bewaren?

Lekker Authentiek, bewaart de gegevens 15 jaar na beëindiging van de overeenkomst (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst) 

 

Wanneer je contact opneemt met mij voor een mogelijk samenwerking vraag ik je om het contactformulier in te vullen. Per email ontvang je hier bevestiging van en mogelijk een aantal persoonlijke vragenlijsten om in te vullen vanuit hier in gesprek te kunnen. Ik bewaar deze gegeven minimaal een jaar wanneer er geen samenwerking tot stand komt, tenzij jij zelf duidelijk aanvraagt om de gegevens te verwijderen.

 

Social media cookies

De Blogposts op deze site kun je met buttons delen via social media kanalen als Facebook, Pinterest of Instagram. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten je persoonsgegevens. Lees de privacy verklaringen van de social media partijen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

Op deze website worden mogelijk ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn adverteerders en sociale mediabedrijven.

 

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Zie voor een toelichting: de website veilig internetten.

 

Mailchimp

Lekker Authentiek verstuurt  e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

 

Website host;

Lekker Authentiek, wordt gehost op het Wix.com platform. Wix.com biedt ons het online platform waarmee we onze producten en diensten aan jou kunnen verkopen. Je gegevens kunnen worden opgeslagen via de gegevensopslag, databases en de algemene Wix.com applicaties van Wix.com. Ze slaan je gegevens op beveiligde servers achter een firewall op.

bottom of page